Penang Artists Website 槟城画家网站

 
 

 

 

 

 

Yong Mun Sen 
(1896 -1962)

Chuah Thean Teng  (1912 - 2009)

Abdullah Ariff 
(1904 -1962)

Lee Cheng Yong 
(1913 -1074)

 

 

 

 

 

Yeong Seak Ling 1948

Yuen Chee Ling

Dato Tang Hon Yin 1943

Khoo Sui Ho 1939

 

 

 

 

 

Dr. Zakaria Ali 1946

Tan Chiang Kiong 1932

Eric Quah 1946

Tay Hooi Keat 1910-89

 

 

 

 

 

Ibrahim Abu Bakar
1925-77

Tay Mo-Leong
1938

Kuo Ju Ping 
1908-1966

Tan Choon Ghee
1930

Back to Main