PENANG EARLY ARTISTS

 

 

 

 Yong Mun Sen  (1896 -1962)

  Abdullah Ariff  (1904 -1962)

             
     
 

Chuah Thean Teng  (1912)

   

Lee Cheng Yong  (1913 -1074)

   
             
     
 

 Khaw Sia  (1913 -1984)

   

Kuo Ju Ping  (1908-1966)

   
             
     

brahim Abu Bakar (1925 - 1977)

  Lee Khoon Choy (1924)

       

 

   
 

 

 

 Tay Hooi Keat (1910 - 1989)

                   Ang Swee Hin (1925)
       

 Chuk Mor (1913)

      Lee Joo For (1929)

   


 

   

Tan Guan Hin (1928 -19XX)

 

Back to Main